ORGANIZACIJSKI KARTON
Naziv organizacije: Zdravo da ste
Polje djelovanja: Mladi i djeca
Broj članova organizacije: preko 4000
Web stranica: www.zdravodaste.org
Facebook stranica: @zds.centar

KONTAKT PODACI
Adresa organizacije: Sime Matavulja 2
Kontakt telefon: +387 51 218 363
Email: oc@zdravodaste.org
Kontakt osoba: Tanja Boromisa

O nama:
“Zdravo da ste” je grupa profesionalaca, volontera i posvećenih pojedinaca koja pomaže ljudima u nevolji i onima kojima je potrebna podrška u razvoju. Podržavamo pravo na razvoj djece, mladih i odraslih putem grupnih i razvojnih aktivnosti koje realizujemo na teritoriji naše zemlje. Vjerujemo da ćemo podržavajući razvoj grupe pomoći razvoj pojedinaca i doprinijeti razvoju zajednice.