Organizacija World Vision International u Bosni i Hercegovini, Zvornička 9, 71000 Sarajevo u okviru tehničkog programa “Zaštita djece” objavljuje

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za konsultantsko-koordinacione usluge u implementaciji komponente razvoja Lokalnih akcionih planova za djecu u općinama/opštinama Banovići, Čelinac, Doboj Istok, Goražde, Kakanj, Kalesija, Kneževo, Kotor Varoš, Lukavac, Pale, Petrovo, Sapna, Visoko i Zvornik.

Poziv je otvoren za sve pojedince i Udruženja građana koji svojim kapacitetima mogu odgovoriti na zahtjeve predstavljene pozivom.

Dokumentacija koja uključuje detaljne informacije o uslovima poziva, kao i o načinu odabira ponuda može se preuzeti ovdje:

File Prijava za LAPD.docx

PDF icon ToR – Razvoj LAPD.pdf

Javni poziv ostaje otvoren do 18. septembra do 17 sati. Ponude u skladu sa uputstvom iz detaljne dokumentacije potrebno je dostaviti na email admindept_bih@wvi.org. Sve ponude koje ne budu dostavljene do navedenog vremena ili ne budu u skladu sa uslovima poziva neće biti uzete u razmatranje.

Svi ponuđači će biti obavješteni o rezultatima procjene ponuda najkasnije do 22. septembra 2017. godine. Nakon izbora, odabrani ponuđači će biti obaviješteni o datumu potpisa ugovora. Odabir ponuđača će biti vršen na osnovu tehničkih i finansijskih kriterija, kako je definisano pozivom.

Za sva pitanja molimo Vas da nas kontaktirate na admindept_bih@wvi.org. Na telefonske upite ne odgovaramo.