Ime organizacije: Udruženje mladih perspektiva

Ime organizacije na engleskom: Youth Club “Perspektiva”

Vrsta organizacije: NVO

Polje djelovanja: Omladinske i studentske organizacije

Adresa: Ul. Cara Dušana bb

Mjesto: Lopare

Kontakt osoba: Dražen Stjepanović

Telefon: +387 65 099 675

E-mail: perspektivalopare2017@gmail.com

Geografsko područje djelovanja: B&H

Broj članova: 25

Cilj: Unapređenje kvaliteta građana, naročito mladih.