VI izazivate!

  • Izazivati mogu svi registrovani korisnici na www.izazov387.com
  • Izazvati može i volonter ali i neformalna grupa, kao i organizacija civilnog društva
  • Izazovi trebaju biti odgovor na identifikovanu društvenu potrebu ili problem
  • Izazvači svoje izazove postavljaju na www.izazov387.com u rubriku izazovMJESECA
  • Izazovi traju 30 dana – jedan mjesec
  • Izazivači za svaki izazov budu nagrađeni kao i najuspješniji učesnici izazova

 

MI izazivamo!

Izazov387 je izazovna priča jer direktno izaziva pojedince i pojedinke, volontere i volonterke da se reigistruju i kreiraju svoj volonterski karton na izazov387, te da redovno unose svoje volonterske sate radi vrednovanja njhovog volonterskog angažmana na različite načine. Jedan od najznačajnih oblika nagrađivanja jeste upravno nagrada „Volonterski oskar“ koji će na međunarodni dan volontera biti uručena volonteru/ki godine prema izazov387 kriterijima.

Izazov 387 izaziva i neformalane grupe i organizacije civilnog društva da se registruju i kreiraju organizacijski karton, te da redovno ažuriraju vlonterske aktivnosti na izazov387 jer automatski postaju dio ove izazovne priče, koja će dodijeliti „Volonterski oskar“ organizaciji civilnog društva koja bude imala istaknute razultate u radu sa volonterima i najveći broj volonterskih sati u svom organizacijskom kartonu.

Kako je izazov387 projekat za volontere na državnom nivou, do kraja 2017. godine, registrovani korisnici izazov387 iz cijele Bosne I Hercegovine će biti pozvani na zajedničke akcije ali koje se ralizuju u njihovim lokalnim zajednicama. Cilj zajedničkih akcija jeste da se udruže lokalne organizacije radi postizanja zajedničkog cilja, te kreiranje mreže dobrih ljudi koji su usmjerenih ka kreiranju konkretnog rezultata u društvu.

#izazivamoTEBE
#izazivamoVAS

Volontirajmo!