ORGANIZACIJSKI KARTON
Naziv organizacije: Savez izviđača grada Zenica
Polje djelovanja: Obrazovanje i ekologija
Broj članova organizacije: 454
Web stranica: www.sigze.org
Facebook fun page: @IzvidjaciZenica

KONTAKT PODACI
Adresa organizacije: Maršala Tita 20, Zenica
Kontakt telefon: 061 176 789
Email: sigze@sigze.org
Kontakt osoba: Edin Šarić

Vizija:
Naša velika ideja i vizija je Stvaranje boljeg svijeta. Ona polazi od samog osnivača i predstavlja samu esenciju našeg pokreta. Kao društvena snaga u službi razvoja izviđaštvo ima konačni cilj koji se ogleda u našoj viziji.

Misija:
Misija izviđaštva je da doprinese obrazovanju mladih ljudi, krozsistem vrijednosti zasnovan na skautskom Zavjetu i Zakonu, da pomogne izgradnju boljeg svijeta u kome su ljudi ostvareni kao pojedinci i imaju konstruktivnu ulogu u društvu.