Ime organizacije: Savez izviđača grada Zenica

Ime organizacije na engleskom: Scout association of City Zenica

Vrsta organizacije: NVO

Polje djelovanja: Obrazovne organizacije

Datum osnivanja: 20.02.1952.

Adresa: Maršala Tita 20

Mjesto: Zenica

Kontakt osoba: Edin Šarić

Telefon: 061 176 789

E-mail: sigze@sigze.org

Geografsko područje djelovanja: BiH

Broj članova: 454

Cilj: -Savez izviđača grada Zenica je dobrovoljna, nepolitička, obrazovna i vaspitna organizacija za mlade, otvorena za sve bez obzira na nacionalno porijeklo, rasu ili vjeru, u saglasnosti sa ciljem, principima i metodom Svjetske skautske organizacije.

Misija: -Naša velika ideja i vizija je Stvaranje boljeg svijeta. Ona polazi od samog osnivača i predstavlja samu esenciju našeg pokreta. Kao društvena snaga u službi razvoja izviđaštvo ima konačni cilj koji se ogleda u našoj viziji.