Poziv za Program finansiranja projekata smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije kao mjere energijske efikasnosti u javnom i privatnom sektoru kroz R e v o l v i n g  F o n d

Fond za zaštitu okoliša FBiH i RS je kroz tehničku asistenciju UNDP-a i projekta ”Zeleni ekonomski razvoj”, koji finansira Vlada Švedske, radio na uspostavi Revolving fonda za finansiranje projekata potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije kao mjere energijske efikasnosti.

Uspostavom navedenog finansijskog mehanizma specijaliziranog za finansiranje jasno definiranih vrsta projekata, stvara se mogućnost značajnog promicanja energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u javnom i privatnom sektoru. U svrhu jačanja kapaciteta, uz profesionalno osposobljavanje i usavršavanje svih zainteresiranih korisnika i aplikanata sredstava putem Javnih poziva iz Revolving fonda, imamo čast najaviti realizaciju jednodnevnog programa stručne edukacije namijene Općinama/Kantonima, predstavnicima javnih objekata, komunalnih preduzeća, te malih i srednjih preduzeća.

Ovim putem, pozivamo sva zainteresovana lica javnog i privatnog sektora da uzmu učešće na jednodnevnoj stručnoj edukaciji koja će se održati u 10 gradova BIH:

  • Bijeljina: 21. septembar 2017. – ETNO SELO STANIŠIĆ
  • Tuzla: 22. septembar 2017. – DRAMAR CENTAR
  • Banja Luka: 05. Oktobar 2017. – PRIVREDNA KOMORA RS
  • Bihać: 06. oktobar 2017. – Hotel EMPORIUM
  • Zenica: 12. oktobar 2017. – Hotel DUBROVNIK
  • Teslić: 13. oktobar 2017. – Hotel KARDIAL
  • Međugorje 19. oktobar 2017. – ETNO SELO HERCEG
  • Mostar: 20. oktobar 2017. – INTERA TEHNOLOŠKI PARK
  • Višegrad 02. novembar 2017. – ANDRIĆGRAD
  • Sarajevo: 03. novembar 2017. – Hotel HILLS SARAJEVO

Organizatorski okvir Programa čine UNDP u partnerstvu sa Fondom za zaštitu okoliša FBIH, Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, Privrednom/Gospodarskom komorom FBIH, Privrednom komorom Republike Srpske, Vladom Švedske, Češkom razvojnom agencijom, te Udruženjem termoenergetičara BiH, pod tehničkom asistencijom organizacija CETEOR Sarajevo i CRP Tuzla.

Kroz jednodnevni stručni program, svim zainteresiranim licima će se ponuditi stručno osmišljen program o metodologiji apliciranja projektnih prijedloga putem Javnih poziva, kroz konkretne primjere i tematske oblasti relevantne za sticanje uslova dobivanja sredstava iz Revolving fonda, potrebnih za implementaciju mjera energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, vođen od strane renomiranih stručnjaka iz ove oblasti.

Učesnici su oslobođeni kotizacije, uz napomenu da je broj učesnika Programa ograničen; s toga Vas molimo da se putem Obrazca za prijavu, pravovremeno registrujete i to na:

dzjusufovic@ceteor.ba ili fax: 033 205 725

Pozivno pismo, agendu, prijavne obrasce možete pronaći na: www.ceteor.ba ili na našoj fb stranici:https://www.facebook.com/ceteor.sarajevo/?ref=bookmarks

Za više informacija o Programu, kao i o svim ostalim administrativnim pitanjima, kontaktirajte:

CETEOR Sarajevo, Tel: (033) 563 586, e-mail: dzjusufovic@ceteor.ba

CRP Tuzla, Tel: (035) 255 217, e-mail: ervin@crp.org.ba