Zašto volontirati?

Šta motiviše ljude da volontiraju vlastitom voljom bez ikakve naknade ili sa naknadom koja isključivo pokriva troškove njihovog volontiranja?

Istraživanja su pokazala da postoji šest glavnih razloga za volontiranje:

 1. Vrijednosti … Nekim ljudima volontiranje omogućava da djeluju u skladu sa ličnim uvjerenjem o važnosti pomaganja drugima.
 2. Razumijevanje … Za druge, volontiranje ima funkciju propitivanja stavova i kreiranja šire slike društva, gdje kroz volontiranje oni zadovoljavaju želju da razumiju ljude kojima pomažu, organizaciju za koju volontiraju ili sami sebe.
 3. Karijera … Nekim ljudima volontiranje omogućava da nauče nove vještine koje im mogu pomoći u pronalasku zaposlenja ili u razvoju karijere.
 4. Društvo … Za neke ljude volontiranje predstavlja uspostavljanje novih društvenih kontakata i susretanje novih i zanimljivih ljudi.
 5. Poštovanje … Volontiranje može pomoći osobi da podigne svoje samopoštovanje čineći da se bolje osjeća sama sa sobom.
 6. Zaštita … Volontiranje može poslužiti pojedincima/kama da pobjegnu od negativnih osjećaja krivnje ili usamljenosti.

Kako motivisati ljude da volontiraju?

 • Ukoliko želite da u određenu aktivnost uključite volontere i volonterke prvo morate da ih pronađete, a to znači da razvijete proces izbora i regrutovanja volontera
 • Zatim kod ostalih u vašoj organizaciji ili grupi razvijajte atmosferu, u kojoj su svi uključeni da imaju pozitivan stav prema volonterizmu
 • Kada vam se već pojavi na vratima potencijalni volonter/ka saznajte njihove prave razloga volontiranja.
 • Proces uključivanja morate odraditi tako da vaš budući volonter/ka postane upoznat/a sa ciljevima i zadacima vaše organizacije ili grupe, sa ljudima koji je čine, pravilima ponašanja i procedurama koje postoje, kao i sa načinima kako se zabavljate kada to radite.
 • Kada u vašu kancelariju dođe volonter/ka, biti će zbunjen/a. Olakšajte mu/joj i odredite mu/joj jasne uloge i postavite ciljeve.
 • Pružite mu/joj priliku za trening i za obrazovanje, sjetite se da se i vi bili u procesu učenja.
 • Kada želite da odrade neku aktivnost pitajte ih šta misle o tome, imaju li kakvu ideju? A onda, ukoliko im ideje nisu sulude, dopustite im da ih realizuju.
 • Komunicirajte, pričajte, razgovarajte, održavajte sastanke, formalno, neformalno… tako ćete ih informisati da mogu adekvatno obaviti svoj posao, upoznaćete ih sa svim dešavanjima, znaće kuda idu i kako do tamo namjeravate stići. To će vam samo olakšati posao i postizanje cilja.
 • Podržite ih i supervizirajte. Nadgledajte ih i dajte im informaciju o tome kako vam se sve to skupa čini. Upozorite ih na eventualne propuste, pomozite im da sagledaju zašto je do njih došlo i naravno pohvalite ih i pri tome, bez straha, neće se pokvariti, samo će postati samosvjesniji i zadovoljniji, a vi ćete znati da ste odradili dobar posao.