Mapa volonterskih servisa BiH

Ovdje možete pronaći kontakt informacije svih lokalnih volonterskih servisa u Bosni i Hercegovini:

 1. Lokalni volonterski servis Banjaluka
  Omladinski komunikativni centar
  Lazarička 2, 78000 Banjaluka
  Tel/fax: 051 921 597 /051 921 596
  E-mail: lvs.banjaluka@okcbl.org
 2. Lokalni volonterski servis Srbac
  Zdravo da ste „Centar za mlade“ Srbac
  Savska ulica br.1, 78 420 Srbac
  Tel/Mob: 051 741 414 / 065 671 299
  E-mail: lvs_srbac@yahoo.com
  Web: www.zdravodaste.org
 3. Lokalni volonterski servis Jablanica
  Omladinski klub “Pod istim suncem”
  Trg Oslobođenja b.b., 88420 Jablanica
  Tel/Fax: 036 753 475 / 036 753 475
  E-mail: okpis@bih.net.ba
  Web-site: okpis.org / www.facebook.com/okpis
 4. Lokalni volonterski servis Zenica
  Asocijacija Margina,  Jalijski put 5, 72000 Zenica
  Tel/Fax: 032 220 063
  E-mail: lvs.zenica@margina.ba
  Web: www.margina.ba
 5. Lokalni volonterski servis Gradiška
  NVO Most Spomen park slobode – Sokolski dom, 78400 Gradiška
  Tel/Fax: 051 816 401
  E-mail: office@nvomost.org
  Web: www.nvomost.org
 6. Lokalni volonterski servis Laktaši
  Centar za djecu, mlade i porodicu Laktaši
  Karađorđeva 60, 78250 Laktaši
  Tel/Fax: 051 535 310
  E-mail: cdmpl@cdmpl.ba
  Web: www.cdmpl.ba
 7. Lokalni volonterski servis Bugojno
  NVO “Sunce”
  Bosanska 32, 70230 Bugojno
  Tel/Mob: 030 251 998 / 062 213 412
  E-mail: sunce_bugojno@hotmail.com
 8. Lokalni volonterski servis Srebrenica
  Udruženje mladih i žena Sara Srebrenica
  Srebreničkog odreda bb, 75430 Srebrenica
  Tel/Fax: 056 440 542 / 056 440 620
  E-mail: sarasreb@teol.net
 9. Lokalni volonterski servis Trebinje
  Odred izviđača “Trebinje”
  Sjeverni logor bb, 89101 Trebinje
  Tel/Mob: 059 223 070 / 065 577 245
  E-mail: oit@teol.net
 10. Lokalni volonterski servis Mrkonjić Grad
  Omladinska organizacija “Centar”
  Svetog Save bb, 70260 Mrkonjić Grad
  Tel/Mob: 050 214 075 / 065 710 833
  E-mail: centar.mrkonjic@gmail.com
 11. Lokalni volonterski servis Travnik
  CEM – Centar za edukaciju mladih
  Mali trg bb, 72270 Travnik
  Tel/Fax: 030 511 565
  E-mail: cem@bih.net.ba
  Web: www.cem.ba
 12. Lokalni volonterski servis Prijedor
  DON Prijedor – Demokratija – Organizovanje – Napredak
  Miloša Obilića 18a, 79000 Prijedor
  Tel/Fax: 052 231 155
  E-mail: info@donprijedor.org
  Web: www.donprijedor.org
 13. Lokalni volonterski servis Bijeljina
  PRONI Centar za omladinski razvoj
  Trg đenerala Draže Mihajlovića 19, 76300 Bijeljina
  Tel/Fax: 055 213 046
  E-mail: lvs.bijeljina@gmail.com
  Web: www.pronibrcko.ba
 14. Lokalni volonterski servis Novi Grad
  OCKI – Omladinski centar za kreativnost i inicijativu
  Donje Vodičevo bb, 79223 Novi Grad
  Tel/Mob: 052 779 112 / 065 807 714
  E-mail: dusko@ocki.info
  Web: www.ocki.info
 15. Lokalni volonterski servis Visoko
  Udruženje “Damar omladine”
  Ulica Bakračeva 1, 71300 Visoko
  Tel: +387 32 733 190
  E-mail: damaromladine@gmail.com
  web: www.damaromladine.org
 16. Lokalni volonterski servis Gacko
  OOCK Gacko
  Nemanjina 5, 89 240 Gacko
  Tel/Fax: 059 472 426
  E-mail: oock.gacko@yahoo.com
 17. Lokalni volonterski servis Živinice
  Crveni križ općine Živinice
  Oslobođenja 18,75 270 Živinice
  Tel/Fax: 035/774-165
  E-mail: crvenikriz.zivinice@gmail.com
  Web: ckzivinice.weebly.com
 18. Lokalni volonterski servis Brčko
  Proni Brčko-Centar za omladinski razvoj
  Mehmedagića 24, 76100 Brčko Distrikt
  Tel/Fax:  049 217 695/049 217 695
  E-mail: pronibrc@teol.net
  Web: www.pronibrcko.ba
 19. Lokalni volonterski servis Bihać
  NVO Žene sa Une
  Adresa: Krupska 26, 77 000 Bihać
  Tel/Fax: 037 220 855
  Email: aladin.demirovic@zenesaune.org
  zena-una@bih.net.ba
  Web: www.zenesaune.org
 20. Volonterski servis Republike Srpske (OKC)
  Lazarička 2, 78000 Banja Luka
  Kontakt osoba: Vanja Kukrika, direktorica
  Telefon/Faks: 051 921 597 / 051 921 596
  Mobilni: 066 301 517
  E-mail: vsrs@volonterskiservisrs.net
  Web: www.volonterskiservisrs.net