Ime organizacije: JU Nacionalni park “Sutjeska”

Ime organizacije na engleskom: Public Institution National park “Sutjeska”

Vrsta organizacije: Institucija

Područjee djelovanja: Ekološke organizacije

Datum osnivanja: 13.02.1962.

Adresa: 73311 Tjentište

Mjesto: Tjentište

Kontakt osoba: Mirjana Radović

Telefon: 065/276-824

E-mail: mira_radovic@yahoo.com

Geografsko područje djelovanja: Park se prostire na površini od 16.025ha i pokriva tri opštine: Foču, Kalinovik i Gacko.

Broj članova: 77

Cilj: 

1. Očuvati obilježja krajolika parka (uključujući etnografska),
2. Očuvati i zaštititi šumske ekosisteme Parka, naročito prašume Perućice,
3. Očuvati i zaštititi rijetke i endemske vrste biljaka i biljne zajednice,
4. Očuvati važne populacije životinja (uvrštene na spisak IUCN-a) i održivo upravljati populacijama divljači (lovnih) vrsta,
5. Zaštititi lokacije značajne istorijsko-kulturne vrijednosti,
6. Obezbijediti mogućnost javne rekreacije i uživanja u Parku (razvoj turizma, pružanje usluga vodiča i obrazovanje),
7. Razviti razne mogućnosti stvaranja prihoda,
8. Uspostaviti međusobno korisne socio-ekonomske aktivnosti za Park i okolne zajednice.

Misija: 

-Nacionalni park Sutjeska kroz očuvanje prirodnog i kulturno-istorijskog naslijeđa vrši promociju i upravljanje turističkim i rekreativnim potencijalima i doprinosi lokalnom i regionalnom društveno-ekonomskom razvoju.