Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije” broj: 4/98, 1/02 i 4/07)  i Odluke Vlade HNŽ broj: 01-1-02-1252/16 od 10.06.2016. godine, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ/K, objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje projekata iz područja KULTURE

 radi sufinanciranja iz sredstava Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije 

 

I . Pravo sudjelovanja 

Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju sve pravne osobe, organizacije i udruženja građana koja su registrirana kod nadležne institucije u HNŽ/K, za obavljanje poslova iz tražene djelatnosti i koje nemaju smetnje za sudjelovanje na Javnom pozivu.

Korisnici sredstava iz Proračuna HNŽ/K za 2015. godinu za Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa s pozicije „kultura“, koji su putem Javnog poziva dobili sredstva u iznosu objavljenom u „Narodnim novinama HNŽ/K, broj: 11/2015“, a koji nisu dostavili Izvještaj o utrošku novčanih sredstava ne mogu sudjelovati u raspodjeli novčanih sredstava planiranih u 2016. godini sa pozicije „kultura“.

 

II . Obavezna dokumentacija: 

  1. popunjen prijavni obrazac
  1. preslika rješenja o upisu u registar nadležne institucije
  1. identifikacijski porezni broj podnositelja prijave
  1. ovjerena izjava o izmirenim plaćama prema svim zaposlenim za posljednjih šest mjeseci (za pravne osobe i organizacije)
  1. uvjerenje nadležne institucije o izmirenim obavezama prema mirovinsko-invalidskom i zdravstvenom osiguranju za sve uposlenike za posljednjih šest mjeseci (za pravne osobe i organizacije)
  1. uvjerenje nadležne institucije o izmirenim poreznim obavezama za posljednjih šest mjeseci (za pravne osobe i organizacije)

 

III. Sredstva za realizaciju projekata iz područja kulture u iznosu od 100.000,00 KM  dodijelit će se na osnovu bodovnih kriterija:

– stupanj doprinosa afirmaciji kulture područja HNŽ-a                                  od 0 – 100 bodova

– afirmacija stvaralaštva mladih                                                                       od 0 – 100 bodova

-afirmacija likovne, kazališne, glazbeno-scenske, plesne,

muzejsko-galerijske, knjižnične i nakladničke

djelatnosti, kulturno-umjetničkog amaterizma,

kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa                                                        od 0 – 100 bodova

-njegovanje tradicijsko-kulturnih vrijednosti                                                   od 0 – 100 bodova

-sudjelovanja i uspjesi na domaćim i međunarodnim

smotrama i natjecanjima                                                                                 od 0 – 100 bodova

 

  1. Obrazac za prijavu na ovaj Javni poziv može se preuzeti na Protokolu Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-e i na Web stranici Vlade HNŽ: www.vlada-hnz-k.ba.

Popunjene prijave s pratećom dokumentacijom, sa obaveznom naznakom „Za Javni poziv iz područja kulture“, dostaviti osobno ili poštom na adresu:

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ/K

Stjepana Radića br. 3.

88000 Mostar

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Prijavu možete preuzeti H P R I J A V A_KULTURA_2016_