ORGANIZACIJSKI KARTON
Naziv organizacije: Naučno-istraživačko udruženje građana “Centar za socio-ekološki razvoj” (CeSER)
Polje djelovanja: Zaštita životne sredine i socijalizacija građana
Broj članova organizacije: 25
Web stranica: www.ceser.net
Facebook stranica: @CeSERinfo

KONTAKT PODACI
Adresa organizacije: Nikole Pašića 72, Banja Luka
Kontakt telefon: +387 66 946 414
Email: niu.ceser@gmail.com
Kontakt osoba: Aleksandra Taševski

Vizija:
Vizija CeSER-a je da postane naučno-istraživački centar koji će biti relevantan predstavnik organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini, te i partner nevladinim i vladinim organizacijama u oblasti ekologije i socijalizacije građana

Misija:
Misija CeSER-a je da unapređuje naučno-istraživački rad, da pruži adekvatnu obuku građanima u oblasti ekologije, da promoviše sociološke i demokratske vrijednosti, kao i da animira što veći broj građana na uključivanje u procese donošenja odluka